x
Corporate Services

Dịch vụ tính lương

Lương và Nhân sự được xem là hai mảng quan trọng nhưng cũng không kém phần phức tạp, bởi nó ảnh hưởng đến các vấn đề về tài chính và sự ổn định của đội ngũ lao động trong doanh nghiệp. Pháp luật bên cạnh đó cũng đặt ra nhiều quy định để giám sát sự tuân thủ của doanh nghiệp trong các hoạt động liên quan đến lương và quản lý nhân sự. Tương ứng với mỗi hình thức làm việc, đối tượng lao động, loại hình kinh doanh sẽ có những cách thức ghi nhận lương, quản lý lao động khác nhau.

Hiệu quả hơn và chi phí thấp hơn

Đại diện xin giấy phép lao động

Cung cấp các giải pháp nhân sự

Mong muốn lắng nghe các phản hồi từ doanh nghiệp

13 Years of experience

Dịch vụ quản trị nhân sự

Chúng tôi giúp xây dựng quy trình tuyển dụng, quản lý nhân sự tương ứng với mô hình hoạt động của doanh nghiệp, duy trì và cập nhật hồ sơ nhân viên. Các nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kỳ nghỉ phép, làm thêm giờ, khen thưởng, xử lý kỷ luật lao động, gia hạn hay chấm dứt Hợp đồng lao động sẽ được chúng tôi xây dựng và quản lý. Chúng tôi đóng vai trò là bộ phận nhân sự cho doanh nghiệp của bạn.

  • 1. Chúng tôi thay bạn thực hiện các công việc:

   - Xây dựng quy trình và thay bạn quản lý hồ sơ nhân sự, xác định mức lương, thưởng và các quyền lợi khác cho người lao động hàng tháng.
   - Xây dựng quy chế lương, thưởng và các quy chế tài chính làm nền tảng vận hành cho các hoạt động thu chi của doanh nghiệp.
   - Tuyển dụng, soạn thảo hợp đồng, quản lý, giám sát sự tuân thủ, đưa ra các hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp với từng vị trí, phạm vi công việc.
   - Thay mặt bạn giải quyết các vấn đề về với người lao động, cơ quan nhà nước và bên thứ ba.

  • 2. Chúng tôi làm thế nào?

   - Chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM hoặc email, điện thoại, các buổi họp trực tuyến hoặc trực tiếp để nắm rõ mục tiêu, mong muốn của doanh nghiệp.
   - Thu thập, xử lý và bảo mật các dữ liệu này.
   - Đóng vai trò bộ phận nhân sự, lập và xử lý các vấn đề về lương, thưởng, quyền lợi bổ sung cho người lao động.
   - Cung cấp tài khoản truy cập vào hệ thống CRM để theo dõi tiến độ công việc cần thực hiện.
   - Bàn giao kết quả công việc theo từng giai đoạn (tháng, quý, năm) và hướng dẫn doanh nghiệp quản lý, sử dụng các dữ liệu được bàn giao.

  Dịch vụ giấy phép lao động

  Giấy phép lao động được xem là văn bản ghi nhận quyền được làm việc hợp pháp tại Việt Nam của người lao động nước ngoài. Căn cứ vào giấy phép lao động, doanh nghiệp và người lao động sẽ xác lập Hợp đồng lao động. Thời hạn của Hợp đồng lao động sẽ tùy thuộc vào thời hạn làm việc trên giấy phép lao động.

   • 1. Chúng tôi thay bạn thực hiện các công việc:

    - Tư vấn các điều kiện người lao động nước ngoài cần đáp ứng để được cấp Giấy phép lao động.
    - Chuẩn bị tài liệu để chứng minh kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, sức khỏe và lý lịch tư pháp cho người lao động nước ngoài.
    - Đại diện làm việc với cơ quan có thẩm quyền và bên thứ ba để nhận được Giấy phép lao động.
    - Xây dựng hợp đồng lao động riêng dành cho người lao động và hướng dẫn cách thức quản lý người lao động nước ngoài.

   • 2. Chúng tôi làm như thế nào?

    - Chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM hoặc email, điện thoại, các buổi họp trực tuyến hoặc trực tiếp để nắm rõ mục tiêu, mong muốn của doanh nghiệp.
    - Thu thập, xử lý và bảo mật các dữ liệu này;
    - Đóng vai trò bộ phận nhân sự, lập và xử lý các vấn đề về lương, thưởng, quyền lợi bổ sung cho người lao động.
    - Cung cấp tài khoản truy cập vào hệ thống CRM để theo dõi tiến độ công việc cần thực hiện.
    - Bàn giao kết quả công việc theo từng giai đoạn (tháng, quý, năm) và hướng dẫn doanh nghiệp quản lý, sử dụng các dữ liệu được bàn giao.

   Dịch vụ tuân thủ lao động

   Khi quản lý và sử dụng nhân sự làm việc tại Việt Nam, pháp luật yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện một số nghĩa vụ như: báo cáo tình hình sử dụng lao động, đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, thành lập công đoàn …và một số nghĩa vụ khác .Thông qua đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể giám sát, đảm bảo doanh nghiệp sử dụng lao động đúng quy định cúa pháp luật.

    • 1. Chúng tôi thay bạn thực hiện các công việc:

     - Xác định các nghĩa vụ lao động phải tuân thủ dựa trên mô hình hoạt đông của doanh nghiệp.
     - Tư vấn các giải pháp và những việc cần làm để đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
     - Theo dõi và cập nhật khi có thay đổi liên quan đến nghĩa vụ cần tuân thủ.
     - Đại diện giải quyết các vấn đề về lao động với người lao động, cơ quan nhà nước và bên thứ ba.

    • 2. Chúng tôi làm như thế nào?

     - Chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM hoặc email, điện thoại, các buổi họp trực tuyến hoặc trực tiếp để nắm rõ mục tiêu, mong muốn của doanh nghiệp.
     - Thu thập, xử lý và bảo mật các dữ liệu này.
     - Đóng vai trò bộ phận nhân sự, lập và xử lý các vấn đề về lương, thưởng, quyền lợi bổ sung cho người lao động.
     - Cung cấp tài khoản truy cập vào hệ thống CRM để theo dõi tiến độ công việc cần thực hiện.
     - Bàn giao kết quả công việc theo từng giai đoạn (tháng, quý, năm) và hướng dẫn doanh nghiệp quản lý, sử dụng các dữ liệu được bàn giao.

    Dịch vụ tính lương​

    Với sự đa dạng về hình thức, thời gian làm việc, nguồn nhân lực (không chỉ người lao động Việt Nam mà cả lao động nước ngoài) với địa điểm làm việc đa dạng, điều này trở nên thách thức với doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch chi trả lương, xác định mức lương, thưởng và các khoản lợi ích khác cho người lao động.
    Để đảm bảo việc chi trả lương, thưởng và các khoản lợi ích khác đúng với quy định nhưng vẫn hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, giảm bớt gánh nặng cho bộ phận nhân sự, các doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn dịch vụ trả lương từ bên thứ ba.

     • 1. Chúng tôi thay bạn thực hiện các công việc:

      - Xây dựng mức lương, thưởng và các khoản phúc lợi hàng tháng cho người lao động.
      - Xây dựng quy chế lương, thưởng và các quy chế tài chính làm nền tảng điều hành các hoạt động thu chi của doanh nghiệp.
      - Giúp bạn lựa chọn cách tính lương, thưởng phù hợp với từng vị trí, phạm vi công việc như tính lương theo giờ, theo kết quả công việc, theo ngày.
      - Đại diện xử lý các vấn đề về lương, thưởng với người lao động, cơ quan nhà nước và bên thứ ba.

     • 2. Chúng tôi làm như thế nào?

      - Chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM hoặc email, điện thoại, các buổi họp trực tuyến hoặc trực tiếp để nắm rõ mục tiêu của doanh nghiệp.
      - Thu thập, xử lý và bảo mật dữ liệu.
      - Đóng vai trò là bộ phận hành chính nhân sự, tính toán và xử lý các vấn đề về lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động.
      - Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống CRM và quản lý các hạng mục đang triển khai.
      - Bàn giao sổ sách kế toán, kết quả công việc theo từng giai đoạn (tháng, quý, năm) và hướng dẫn doanh nghiệp quản lý, sử dụng các dữ liệu được bàn giao.

     Đơn giản hóa công việc pháp lý của bạn
     tại Việt Nam