x

Dịch vụ Kế toán - Thuế

Kế toán, hay hiểu rộng ra là nghiệp vụ ghi sổ và kế toán, là hai chức năng quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Có thể hiểu đơn giản là, nghiệp vụ ghi sổ chịu trách nhiệm trong việc ghi nhận lại những giao dịch thu chi, trong khi kế toán sẽ chịu trách nhiệm trình bày, phân loại, phân tích, báo cáo và tổng hợp lại số liệu tài chính.
Chủ doanh nghiệp luôn cần nghiệp vụ ghi sổ và kế toán nhằm duy trì sự ổn định tài chính của công ty. Tuân thủ theo những nguyên tác kế toán giúp nhà quản trị có những quyết định kinh doanh đúng đắn và hiệu quả. Quá trình ghi nhận số liệu và phân tích tài chính không chỉ giúp kiểm soát vê mặt chi phí mà còn là nơi định hình được sự tăng trưởng trong tương lai.
Hơn nữa, mọi doanh nghiệp, công ty, tổ chức đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế. Thuế Việt Nam rất phức tạp và tốn nhiều thời gian để xử lý. Luật thuế và hệ thống thuế Việt Nam thường xuyên được cập nhật và thay đổi.
Nhiệm vụ của chúng tôi là tư vấn và hỗ trợ bạn về cách thức thực hiện thuế tại Việt Nam.

90% là nhà đầu tư nước ngoài

Sử dụng hệ thống CRM

Hợp tác với các cố vấn & nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu

Quan hệ mật thiết, rộng rãi với các cơ quan nhà nước

Mong muốn lắng nghe các phản hồi từ doanh nghiệp

13 Years of experience

Dịch vụ kế toán

Kế toán là hiểu theo nghĩa đơn giản là một nghiệp vụ phân tích các số liệu tài chính, thông qua việc sắp xếp, phân tích, tổng hợp và trình bày số liệu dưới hình thức các loại báo cáo, sổ sách kế toán. Bằng nghiệp vụ kế toán, các giao dịch thu, chi, tiền lương, vốn, các loại tài sản của doanh nghiệp, các khoản vốn, nợ, lãi sẽ được ghi nhận hợp lý trong các sổ sách dưới hình thức thủ công hoặc tự động. Một sổ sách kế toán đầy đủ các dữ liệu, trình bày theo đúng quy định sẽ là điều kiện thuận lợi tiên quyết trong các giao dịch M&A cũng như chuyển lợi nhuận về nước cho các nhà đầu tư nước ngoài.

  • 1. Chúng tôi thay bạn thực hiện các công việc:

   - Xây dựng và xử lý báo cáo tài chính theo quy định của Việt Nam, soát xét báo cáo tài chính;
   - Thưc hiện các báo cáo tài chính hợp nhất, chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS;
   - Xử lý các nghiệp vụ thu, chi với khách hàng, nhà cung cấp, và nội bộ nhằm xác nhận một cách đúng đắn kết quả kinh doanh;
   - Xử lý và quản lý sổ sách kế toán ( hoàn thiện, in ân, sắp xếp và tổ chức lưu trữ chứng từ, trích xuất theo yêu cầu của bạn …);
   - Kiểm tra và cảnh báo cũng như đề xuất ra phương án để giải quyết những giao dịch tài chính có tiềm ẩn rủi ro.
   - Đại diện công ty làm việc, giải trình số liệu với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng …

  • 2. Chúng tôi làm như thế nào?

   - Chúng tôi cập nhật các tài liệu cần thiết và ghi nhận giao dịch trên phần mềm kế toán. Tất cả dữ liệu luôn được đảm bảo lưu trữ cho doanh nghiệp.
   - Theo dõi, đánh giá các giao dịch của doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các Chuẩn mực và quy định Kế toán Việt Nam, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng diện và chính xác về thông tin tài chính của mình.

  Tuân thủ thuế

  Các hoạt động kinh tế phát triển theo từng ngày, điều này dẫn đến các quy định pháp luật về thuế cũng liên tục thay đổi để điều chỉnh kịp thời các giao dịch kinh tế. Với sự thay đổi không ngừng này, việc tuân thủ thuế đang trở thành một thách thức cho doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài.
  Hiện nay, tuân thủ thuế được xem như là một điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp thực hiện các quyền của mình như chuyển lợi nhuận về nước, hưởng ưu đãi thuế, hoàn thuế và đặc biệt là nâng cao giá trị của doanh nghiệp trong các giao dịch M&A.

   • 1. Chúng tôi thay bạn thực hiện các công việc:

    - Đăng ký mã số thuế mới cho khách hang.
    - Chuẩn bị kê khai thuế cấp phép hàng năm và hỗ trợ thanh toán trực tuyến.
    - Kê khai thuế GTGT và hỗ trợ nộp thuế GTGT qua mạng.
    - Tính thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và hỗ trợ nộp thuế TNCN trực tuyến.
    - Tính thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) và hỗ trợ nộp thuế TNDN trực tuyến.

   • 2. Chúng tôi làm như thế nào?

    - Xem xét quy định mới nhất trước khi nộp và thanh toán thuế hàng tháng / hàng quý / hàng năm.
    - Bằng cách hiểu rõ thủ tục của chi cục thuế, chúng tôi có thể đơn giản hóa các trường hợp đặc biệt, giúp tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

   Dịch vụ Tính lương

   Với sự đa dạng về hình thức, thời gian làm việc, nguồn nhân lực (không chỉ người lao động Việt Nam mà cả lao động nước ngoài) với địa điểm làm việc đa dạng, điều này trở nên thách thức với doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch chi trả lương, xác định mức lương, thưởng và các khoản lợi ích khác cho người lao động.
   Để đảm bảo việc chi trả lương, thưởng và các khoản lợi ích khác đúng với quy định nhưng vẫn hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, giảm bớt gánh nặng cho bộ phận nhân sự, các doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn dịch vụ trả lương từ bên thứ ba.

    • 1. Chúng tôi thay bạn thực hiện các công việc:

     - Xây dựng mức lương, thưởng và các khoản phúc lợi hàng tháng cho người lao động.
     - Xây dựng quy chế lương, thưởng và các quy chế tài chính làm nền tảng điều hành các hoạt động thu chi của doanh nghiệp.
     - Giúp bạn lựa chọn cách tính lương, thưởng phù hợp với từng vị trí, phạm vi công việc như tính lương theo giờ, theo kết quả công việc, theo ngày.
     - Đại diện xử lý các vấn đề về lương, thưởng với người lao động, cơ quan nhà nước và bên thứ ba.

    • 2. Chúng tôi làm như thế nào?

     - Chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM hoặc email, điện thoại, các buổi họp trực tuyến hoặc trực tiếp để nắm rõ mục tiêu của nhà đầu tư khi hoạt động tại Việt Nam.
     - Thu thập, xử lý và bảo mật dữ liệu.
     - Đóng vai trò là bộ phận hành chính nhân sự, tính toán và xử lý các vấn đề về lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động.
     - Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống CRM và quản lý các hạng mục đang triển khai.
     - Bàn giao sổ sách kế toán, kết quả công việc theo từng giai đoạn (tháng, quý, năm) và hướng dẫn doanh nghiệp quản lý, sử dụng các dữ liệu được bàn giao.

    Đơn giản hóa công việc pháp lý của bạn
    tại Việt Nam