x

Dịch vụ Thư kí Doanh nghiệp

Các doanh nghiệp luôn cần tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý. Tuy nhiên, các quy định ngày càng nhiều khiến các doanh nghiệp gặp thách thức khi phải cập nhật liên tục. Tại Việt Nam, nếu bạn không thể giám sát sự tuân thủ bằng các quy trình rõ ràng ngay từ đầu, doanh nghiệp của bạn có thể gặp gián đoạn trong quá trình hoạt động kinh doanh.

90% là nhà đầu tư nước ngoài

Sử dụng hệ thống CRM

Hợp tác với các cố vấn & nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu

Quan hệ mật thiết, rộng rãi với các cơ quan nhà nước

Mong muốn lắng nghe các phản hồi từ doanh nghiệp

13 Years of experience

Lưu trữ tài liệu và con dấu

Chúng tôi lưu trữ tất cả các tài liệu quan trọng và sẵn sàng trích xuất khi có yêu cầu. Việc lưu trữ được thực hiện theo quy trình quản lý đã được hai bên thống nhất.

  • 1. Các hoạt động lưu trữ hồ sơ và con dấu:

   - Lưu trữ tất cả bản gốc, hợp đồng, giấy phép, chữ ký số, con dấu và tài liệu quan trọng của doanh nghiệp.
   - Trích lục và giám sát việc sử dụng tài liệu bản gốc, con dấu.

  • 2. Chúng tôi làm như thế nào?

   - Sau khi tìm hiểu và đánh giá nhu cầu vào doanh nghiệp, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quy trình tiếp nhận, lưu trữ và trích xuất tài liệu, con dấu. Vì yếu tố bảo mật, chúng tôi chỉ trích xuất theo cách thức mà hai bên đã thống nhất.
   - Ngay khi có yêu cầu trích xuất tài liệu, chúng tôi kiểm tra tính tuân thủ và thẩm quyền của người yêu cầu trích xuất, thực hiện trích xuất sau khi đã kiểm tra, và thông báo đến doanh nghiệp khi việc trích xuất kết thúc.
   - Báo cáo và cập nhật liên tục tiến trình trích xuất và tình trạng lưu trữ tài liệu thông qua hệ thống CRM của chúng tôi.
   - Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống CRM để giám sát tiến độ công việc đang triển khai.

  Dịch thuật và Chứng nhận dịch thuật

  Chuyển ngữ các tài liệu theo ngôn ngữ doanh nghiệp mong muốn và xác nhận bản dịch với con dấu của cơ quan có thẩm quyền hoặc dấu xác nhận của chúng tôi.

   • 1. Hoạt động dịch thuật và chứng nhận dịch thuật của chúng tôi:

    - Chuyển ngữ hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu, hợp đồng,…
    - Kiểm tra tính chính xác thuật ngữ pháp lý trong văn bản đã được dịch.
    - Công chứng bản dịch.
    - Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu của nước ngoài.

   • 2. Chúng tôi làm như thế nào?

    - Dịch tài liệu theo ngôn ngữ chuyên ngành của từng lĩnh vực.
    - Tìm hiểu mục đích sử dụng bản dịch để lựa chọn cách thức chứng nhận và cơ quan thực hiện chứng nhận bản dịch phù hợp (chứng nhận bản dịch bởi công ty luật hoặc tại Lãnh sứ quán, hoặc cơ quan đại diện ngoại giao có thẩm quyền,…).
    - Minh họa bản dịch các sơ đồ, bản vẽ, biểu tượng…
    - Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống CRM để giám sát tiến độ công việc đang triển khai.

   Tuân thủ báo cáo hành chính

   Để quản lý và giám sát hoạt động doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền luôn yêu cầu các công ty thực hiện báo cáo định kỳ. Tùy từng báo cáo mà nội dung và thời điểm nộp sẽ khác nhau. Các báo cáo cần đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

    • 1. Hoạt động tuân thủ báo cáo chúng tôi thực hiện gồm:

     - Thống kê các loại báo cáo cần có theo quy định pháp luật.
     - Đại diện chuẩn bị báo cáo và nộp đến cơ quan có thẩm quyền.

    • 2. Chúng tôi làm như thế nào?

     - Thu thập các dữ liệu cần thiết để hoàn thiện nội dung báo cáo, đưa ra các cảnh báo rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện báo cáo.
     - Cung cấp danh sách biểu mẫu báo cáo, phân loại báo cáo cho từng bộ phận, cách lưu trữ và công cụ để theo dõi báo cáo.
     - Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề phát sinh liên quan đến báo cáo.
     - Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống CRM để giám sát tiến độ công việc đang triển khai.

    Dịch vụ tuân thủ lao động

    Theo pháp luật lao động Việt Nam, khi công ty sử dụng lao động, đều phải tuân thủ theo luật lao động hiện hành. Tuân thủ lao động có thể hiểu đơn giản là các chế độ bảo hiểm bắt buộc, khai báo sử dụng lao động và thành lập công đoàn cơ sở.

     • 1. Dịch vụ lao động tuân thủ của chúng tôi bao gồm:

      - Đăng ký mới mã đơn vị BHXH cho công ty.
      - Chuẩn bị và nộp báo cáo tăng, báo giảm lao động cho cơ quan bảo hiểm.
      - Chuẩn bị và nộp báo cáo sử dụng lao động.
      - Tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế phải nộp hàng tháng.
      - Thành lập công đoàn sơ sở.

     • 2. Chúng tôi làm như thế nào?

      - Chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM hoặc email, điện thoại, các buổi họp trực tuyến hoặc trực tiếp để nắm rõ mục tiêu của doanh nghiệp.
      - Hệ thống các nghĩa vụ lao động cần tuân thủ và cân đối hài hòa các khoản chi phí liên quan đến lao động một cách hợp lý.
      - Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống CRM để giám sát tiến độ công việc đang triển khai.
      - Thông báo kịp thời các thời điểm cần thực hiện tuân thủ lao động, thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch tuân thủ và báo cáo kết quả đến doanh nghiệp.

     Giấy phép lao động

     Giấy phép lao động là văn bản chấp thuận cho người lao động nước ngoài được nhận thu nhập khi làm việc tại Việt Nam. Nếu không có giấy phép lao động, người nước ngoài sẽ không đủ điều kiện được làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên, một vài trường hợp sẽ không cần giấy phép lao động, được gọi là miễn trừ giấy phép lao động.

      • 1. Dịch vụ giấy phép lao động của chúng tôi bao gồm:

       - Tư vấn cho khách hàng về nhu cầu và sự cần thiết của giấy phép lao động.
       - Tư vấn cho khách hàng những hồ sơ cần có trước khi đăng ký giấy phép lao động.
       - Tư vấn cho khách hàng tình hình thực tế xin cấp giấy phép lao động tại các địa phương Việt Nam.
       - Hỗ trợ làm các thủ tục và nhận giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận miễn giấy phép lao động từ cơ quan chức năng.

      • 2. Chúng tôi làm như thế nào?

       - Chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM hoặc email, điện thoại, các buổi họp trực tuyến hoặc trực tiếp để nắm rõ mục tiêu của doanh nghiệp.
       - Hỗ trợ phân tích và lựa chọn hình thức lao động tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và hài hòa quyền lợi của công ty, người lao động.
       - Hướng dẫn chuẩn bị các tài liệu cần thiết tương ứng với hình thức làm việc tại Việt Nam.
       - Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống CRM để giám sát tiến độ công việc đang triển khai.
       - Tư vấn cách xử lý tình huống phát sinh liên quan đến Giấy phép lao động trong quá trình sử dụng lao động nước ngoài hoặc với các vị trí được miễn trừ giấy phép lao động nước ngoài.

      Dịch vụ Hành chính Nhân sự​

      Với dịch vụ hành chính nhân sự, các vấn đề về tuyển dụng, quản lý nhân sự, xây dựng và cập nhật liên tục các biểu mẫu theo nhu cầu của từng phòng ban sẽ được giải quyết. Chúng tôi cũng xây dựng các quy trình, quy chế hoạt động của doanh nghiệp từ quản lý nội bộ ( lao động, quản trị hành chính, quy trình họp …) đến quy trình với các nhà cung cấp.

       • 1. Hành chính nhân sự bao gồm:

        - Xây dựng và lưu trữ hồ sơ người lao động.
        - Xây dựng biễu mẫu, quy trình nội bộ từ quy trình chung đến quy trình riêng cho từng phòng ban, bộ phận của Công ty.
        - Xây dựng các quy chế chung từ quy chế lương thưởng đến quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc, quy chế sử dụng tài sản …
        - Xây dựng các chính sách quan trọng của doanh nghiệp như chống xung đột lợi ích, bảo mật, ESOP…

       • 2. Chúng tôi làm như thế nào?

        - Chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM hoặc email, điện thoại, các buổi họp trực tuyến hoặc trực tiếp để nắm rõ nhu cầu của doanh nghiệp.
        - Chúng tôi tìm hiểu, khảo sát mô hình vận hành của bạn để xây dựng các quy chế, quy trình phù hợp với văn hóa công ty.
        - Xây dựng biểu mẫu, quản lý và cập nhật liên tục để phù hợp với hoạt động của công ty bạn tại từng thời điểm.
        - Hướng dẫn bạn xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình vận hành các quy trình, quy chế, chính sách của doanh nghiệp.
        - Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống CRM để giám sát tiến độ công việc đang triển khai.

       Đơn giản hóa công việc pháp lý
       của bạn ở Việt Nam